Op 31 oktober 1908 werd in Joure het Christelijk Fanfarekorps Concordia opgericht, en wel als onderafdeling van de Christelijke Jongemannen Vereniging. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Greelt Jurjen Beerske, jarenlang een zeer bekende figuur in het dorps- en verenigingsleven in Joure. Hij nam niet alleen het initiatief, hij stelde ook de instrumenten beschikbaar en hielp het korps financieel van de grond.

 

Het eerste muziekconcours dat door Concordia werd bezocht vond plaats op 14 augustus 1919 te Appelscha. Concordia behaalde hier een eerste prijs. De eerste gouden medaille was behaald en de burgerij van Joure ervoer dit als een eer. Vanaf het begin stond Concordia klaar om de feestvreugde door haar medewerking te verhogen. Bij feesten van betekenis, van organisaties en verenigingen, werd er eerst aan de medewerking van Concordia gedacht. Veel zijn het aantal gebrachte serenades bij jubilea, van allerlei soort. Maar ook de vele parkconcerten, het opluisteren van optochten en het geven van uitvoeringen droegen bij tot het ontstaan van een hechte band tussen de Jouster bevolking en de muziekvereniging. In 1936 werd het fanfarekorps omgevormd tot een harmonievereniging. Een dieptepunt voor de vereniging waren de oorlogsjaren. Repetitie was uitgesloten en de instrumenten zwegen.

 

Echter na 1945 heeft Concordia een periode van grote bloei gekend. Er kwam zelfs een eigen drumband. Bij het 200-jarig bestaan van Douwe Egberts in 1953, schonk dit bedrijf nieuwe uniformen aan de vereniging. Het ging daarbij om klassieke uniformen, geënt op de vroegere militaire gala-uniformen Ruim dertig jaar later schafte Concordia andere, meer eigentijdse, uniformen aan. Het oude, oorspronkelijke uniform mocht echter niet verdwijnen en een compleet uniform uit 1953, werd geschonken aan het museum Joure.

 

Maar helaas na een periode van grote bloei maakte Concordia opnieuw een dieptepunt mee. Door ademnood klonk het koper niet meer, de slaginstrumenten waren van slag en het vaandel lag ergens opgeborgen in een kast. Kortom in nuchtere woorden gezegd, het korps is in maart 1970 bij een tekort aan musicerende leden op non-actief gesteld. Het betekende geen opheffing omdat het toenmalige bestuur bleef hopen op een mogelijkheid om de vereniging nieuw leven in te blazen.

 

En gelukkig keerde het tij in 1973. Door een aantal enthousiaste Jousters werd een comité van aanbeveling opgericht met als doel Concordia weer van de grond te krijgen. Door het comité werd contact gezocht met het nog zittende bestuur, dat zich uiteraard enthousiast bij deze poging aansloot.

 

Concordia kwam weer tot bloei. Het geluid van Concordia werd weer gehoord door het publiek. Concordia begon met het geven van zomeravondconcerten onder het motto "zomaar een avondje muziek". Op 4 januari 1983 werd het eerste nieuwjaarsconcert georganiseerd wat inmiddels tot een traditie is uitgegroeid. Concoursen werden weer bezocht en er werd weer deelgenomen aan het opluisteren van diverse festiviteiten en evenementen.

 

Gelukkig is Concordia tegenwoordig weer een bloeiende muziekvereniging die midden in de Jouster gemeenschap staat. Onder leiding van gewaardeerde en enthousiaste dirigenten, wordt met genoegen muziek gemaakt in een breed en evenwichtig muziekgenre.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Concert Agenda


Open Repetitie
B-Orkest
06 juni 2023
18:30 - 19:30
Vegelinsweg 6a, Joure


Blasmuzik Festival Drolshagen
B-Orkest
09 september 2023
Drolshagen


Weekend de Veenhoop
A-Orkest
06 oktober 2023
De Veenhoop


Concert filmmuziek
A-Orkest
04 november 2023
De Oerdracht, Joure


Kerstconcert
B-Orkest
24 december 2023
Hobbe van Baerdt Kerk, Joure